مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت در جريان بازديد از طرح احداث مخازن استراتژيك نفت خام:
تکمیل و راه‌اندازی مخازن ذخیره سازی، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در اولویت است
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی
 ١٣:٠١ - سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٥ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٦ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ١٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٩ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 سه شنبه ٩ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>